Frå kokegrop til elektrisitet – Norsk mattradisjon i Strandatunet

Mat og helse kombinert med samfunnsfag.

Kokegrop - steinalderen
Årestue - røykovn og grue - støypejernskomfyr og steinmurt bakeovn. Ulike utfordringer å tilberede mat på.
Fellesmåltid - skikk og bruk - sansestimuli. Vi tar alle matretter vi har lagd til et fellesmåltid. Der skal elevne legge frem hva de har lagd, hvordan de gikk frem og reflektere over resultat og prosess i plenum, før alle får smake på alt som er satt frem. 
t. dømes fisk (trekt, røkt, tørka osv.), brødbaking i steinovn,  steiking av flatbrød, hjemmelaga smør og ulike oster, lyse og laupe,  salting, speking, røyking, sylting og  pressing av eplesaft, tradisjonskost til fest mørpølse osv.
Refleksjon om:
Korleis matvanar kan påverke sjukdomar og heng saman med livstil og kosthald m.m
Korleis kjøkkenredskap, tilbereiing og matvanar har endra seg over tid og søke svar på korleis det kan ha påverka livet til folk.

Opplegget dekker kompetansemål frå læreplanen innan Mat og helse, og Samfunnsfag.

Tilpassa: 9.trinn
Varigheit: ca. 4 t.
Pris: 100,- kr. pr. påmeldt elev, lærere gratis. (max. 30 elevar).
Tilgjengeleg: April, Mai, September, Oktober.

37843_thumb

Borgundkaupangen - Ålesund sin første by

Besøk Middelaldermuseet og sjå dei utgravde hustuftene i Borgundkaupangen. Benytt vår audioguide i utstillinga og få et lite dykk inn i byen som eingong dreiv handel her. Vår formidlar kan tilby ulike aktivitetar.
Velg mellom: 

Tilpassa: 
Varigheit: ca. 1,5 -2 timar
Pris: 40,- kr. pr påmeldt barn. Lærarar gratis. Minstepris: 550,- kr
Tilgjengeleg: Heile året.

 

37845_thumb

Larsnesbuda - tommetønner.

I Larsnesbuda frå      møter elevane ei utstilling om                                           . Dei får ro små båtar, laste og losse robåtane ut og inn frå Larsnesbuda - sekkar og tønner. Dei blir kjend med snebetningen sine båtdelar og omgrep, lære å åpne og lokke tønner, måleiningar, handel, skrive på krita og vi avsluttar med ein stafett kor løypa er merka med raude og grøne markørar, lik dei i skipsleida den dag i dag.

Tilpassa: 8. trinn
Varigheit: 1,5 - 2t.
Pris: 40,- kr. pr. påmeldte barn, lærarar gratis. Minstepris: 550,- kr.
Tilgjengeleg: Mai, Juni, August og September

Grindbygging

Grindbygging - byggeskikk med lange tradisjoner. Ungdommene får en historisk forankring og en teknisk teoretisk del med benevning av delene til grindbygget.  Elevane må løyse oppgåva med å setje saman reisverket til eit grindbygg. Dei blir utfordra på  evna si til samarbeid og leiarskap. Vi kårer beste naglespikkar på slutten av besøket. 

Tilpassa: 9.trinn
Varigheit: ca. 1,5 - 2 t.
Pris: 40,- kr. pr. påmeldt elev, lærarar gratis. Minstepris: 550,- kr.
Tilgjengeleg: Mai, Juni, August og September.