37845_thumb

Ro ro til fiskeskjær

Tema er fiske. Vi tek for oss utviklinga frå ro-og seglbåt til motordrevne fiskeskøyter. Fjordfiske, storhavsfiske, fiskarbonden er stikkorda. Korleis var livet på fiske? Kva åt dei? Kor sov dei? Korleis er det å ro ein færing eller ein seksring? Elevane kan sjølv få delta og finne svara.

37843_thumb

Borgundkaupangen og Borgundknarren

Sjå spor etter menneska som bodde i Borgundkaupangen i mellomalderen. Benytt vår audioguide for eit dyp dykk inn i regionen sin første by.

Vi kan tilby aktivitetar i tillegg til utstillinga om ynkjeleg t. dømes pil og boge skyting o.l.

Tilpassa: Vidargegående og andre vaksne grupper
Varigheit: ca. 1,5 t.
Pris: 40,- pr. påmeldte elev, lærarar gratis. Minstepris: 550,- kr.
Tilgjengeleg: Heile året.

De kan kombinere Middelaldermuseet med ein tur med Borgundknarren, ein rekonstruksjon av eit handelsskip frå mellomalderen. Knarren er tilgjengeleg i juni, august til medio september.

Tid: ca 1,5 time

Pris for tur med Knarren: Skoleklasser kr. 600,- pr. time inntil 25 passasjerar, og 25 kr. pr. elev over dette antall, pr. time. Max antall pass. i Knarren inkl. mannskap er 40 stk.