Lag og venneforeiningar

Sunnmøre Museum har to ulike venneforeiningar knytt til seg; Helands Venner og Sunnmøre Museumnslag.

Vi er også tett knytt opp til Sunnmøre Historielag, der vi mellom anna er ein aktiv leverandør av ulike fagartiklar til Årboka.

For meir informasjon om dei ulike foreiningane, klikk på namnet i menyen på venstre side.

Velkommen til oss!