Bunadsnemda

HVEM ER VI?

Bunadnemnda for Sunnmøre består av partene Stiftinga Sunnmøre Museum og Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag. Formålet med nemnda er å arbeide for å ta vare på og føre videre bunadtradisjonene på Sunnmøre.Dette omfatter både variantene over de broderte sunnmørsbunadene som ble utarbeidet på 1920-1950-tallet, og bunad fra Sunnmøre/den rekonstruerte folkedrakta som ble utviklet på 1980-tallet og fremover. Nemnda vil arbeide for at bunaden skal bli et allment brukt festplagg for kvinner, menn og barn.

Bunadnemnda er en fagnemnd som i arbeidet vil særlig legge vekt på å samle kunnskap om folkedrakt- og bunadtradisjon på Sunnmøre, at bunadene skal ha høyest mulig kvalitet når det gjelde materiale, søm og nærhet til foreleggene, og at den rekonstruerte bunaden skal ha et rikt mangfold med grunnlag i variasjonene i folkedrakttradisjonen. Videre skal det særlig legges vekt på å spre kunnskap om bunadene og tilvirking av disse, samt å formidle den historiske konteksten rundt bunadene.

HVA GJØR VI?

Nå for tiden arbeider nemnda blant annet med rekonstruksjon av strikkede ermer til kvinnedrakta, for å vise mest mulig av det fantastiske mangfoldet som fantes.

Strikkaerme

En fin måte å formidle bunadstradisjonene våre på er å lære folk å sy bunaden sin sjøl. Derfor holder Bunadnemnda kurs i brun mannsbunad med tilbehør som broderte seler, strikka hue, hoseband og strømper, rekonstruert kvinnedrakt, brodering og montering av sunnmørsbunader med tilbehør som skaut, skjortekurs i dame og herre, samt barnebunad.

ørskogrose

KONTAKT OSS:

Det enkleste er å sende oss en e-post: bunadnemnda@sunnmore.museum.no