Hvordan får du ortopediske hjelpemidler

06 januar 2022
Maria Laugesen

editorial

Ortopediske hjelpemidler kan være fottøy og såler for deg med diabetes, ortoser til dropfot, arm- og leggproteser eller noe helt fjerde. Men hvordan får du utformet de riktige hjelpemidler for deg og dine behov?

Ta en prat med din lege

Av gode grunner er det ikke deg selv som skal stå for å skaffe ortopediske hjelpemidler når du har behov for det. Prosessen begynner alltid med en prat med din lege – enten allmennlegen eller en lege på en sykehusavdeling du er tilknyttet. Det er de som må henvise deg videre til riktig plass.

De vil selvfølgelig ta en vurdering av om ortopediske hjelpemidler er noe som er relevant for deg og vil hjelpe deg. I de fleste tilfeller er det bare nødvendig dersom du har vesentlige og varige funksjonsforstyrrelser, men det vil alltid være en individuell vurdering som avgjør det.

image

Få hjelp av spesialister

Når du har fått en henvisning, da blir du sendt videre til spesialister på området. Her vil prosessen med å utforme, fremstille og tilpasse dine ortopediske hjelpemidler begynne. Det skjer vanligvis ved et tverrfaglig samarbeid mellom ortopediteknikere og ortopediingeniører, men det kan også være andre involverte faggrupper.

Ortopediteknikere og -ingeniører er spesialister i faget, og vet presis hvordan de skal designe og produsere dine ortopediske hjelpemidler. Det vil alltid være en fullstendig individualisert prosess der hjelpemiddelet blir skreddersydd fullstendig etter din anatomi, og ikke minst dine ønsker og behov. 

På den måten får du et hjelpemiddel som du får mest mulig ut av, som fungerer mest optimalt i hverdagen, og som ikke er en plage for deg å bruke. Blir det senere behov for å tilpasse eller justere dit ortopediske hjelpemiddel på grunn av endret behov eller av andre årsaker, da er det igjen de samme fagpersoner som hjelper deg med å få en ny utgave.

Flere nyheter