Barn selger lemonade for å samle inn penger

16 september 2019
Mathias Bjelland
Barn selger lemonade for å samle inn penger

Hva er dugnad?

Dugnad er et nærmest helnorsk begrep. Ofte får konseptet en ganske negativ konnotasjon knyttet til seg. Det er jo tross alt gratis arbeid en gjør for hverandre! Men hva er egentlig en dugnad, og hvordan blir disse organisert, og for akkurat hva? Det er veldig interessant å se på dersom en er imot dugnader, for plutselig kan tankene her endres. 

En dugnad er rett og slett en samling av mennesker som jobber gratis for et felles formål. På norrønt betyr dugnad simpelthen «en god gjerning», og det er jo akkurat det en dugnad er. Du legger ned din egen fritid for å hjelpe fellesskapet. Selv om noen alltid selvfølgelig prøver å slippe unna, så kommer majoriteten og hjelper til, fordi de vet at dugnader ikke bare er for dem selv, men fellesskapet. 

Hvem oppretter dugnader?

Nesten alle frivillige organisasjoner driver med dugnad. Det er også vanlig for idrettslag å holde disse for å samle inn ytterligere penger, utover de som kommer inn gjennom for eksempel sponsorer og donasjoner. Dessuten er det blitt en vane at russene setter i gang dugnad, da de tross alt skal samle inn flere hundretusen kroner til sine populære russebusser. 

I tillegg er det selvfølgelig den klassiske dugnaden som foregår i nabolaget, der en skal ut og male benker, rake løv, og klippe plenen. Det er i grunn ingen begrensing på hvem som oppretter en dugnad her i Norge. Poenget er uansett å samle inn penger til et godt formål gjennom å gjøre frivillig arbeid for fellesskapet.

Et meget positivt aspekt ved dugnaden er at det lærer blant annet barna å jobbe hardt, uten å nødvendigvis få betalt penger for arbeidet. Det kan være en god lærepenge for barn, som i disse dager ofte får penger bare de spør. La barna dine bli med på neste dugnad!

Flere nyheter